Bank as a Platform

De toekomst van de financiële dienstverlening: de bank als platform

14 april 2017

Financial Services
connected company
PSD2

Het afgelopen decennium stellen we een evolutie vast waarbij bepaalde sectoren en bedrijfstakken zich in het nauw gedreven voelen door de zogenaamde ‘disruptieve nieuwkomers’.

We kennen ze allemaal; de taxibedrijven die zelf geen enkele taxi bezitten maar in een mum van tijd een gigantisch marktaandeel hebben. De Ubers die met nieuwe businessmodellen het traditionele speelveld van gevestigde waarden herverkavelen. Ze zetten volledig in op het innovatieve potentieel van digitalisering en leggen in hun bedrijfsstrategie uitdrukkelijk de focus op de klant en zijn beleving. Tegelijk is er een beweging ontstaan waarin de klant zelf ook steeds meer digitaal onderlegd is en de centrale regie in handen neemt en zelfs verwacht.

Hernieuwde focus op de klant

De vraag is: hoe gaan banken hier best mee om? Het traditionele businessmodel van banken, waarbij de zichtrekening vaak als lokmiddel voor andere kredietproducten werd gebruikt, leek lange tijd immers onveranderd. Daar is nu verandering in aan het komen, mede door de digitalisering die ook in de financiële wereld een hoge vlucht neemt. Een van de drijfveren is de hernieuwde focus op de klant. Klanten willen steeds vaker via meerdere kanalen bediend worden. Ze kiezen zelf het device en kanaal dat op dat moment het beste bij hen past: tijd- en plaatsonafhankelijk, in real time, adaptief en gepersonaliseerd. Banken beseffen dat ze meer dan ooit moeten inzetten op een dynamische en wendbare frontoffice die de beleving en het gebruiksgemak van de klant faciliteert. 

Fintech

Een andere drijfveer achter de digitalisering is de toenemende concurrentie van fintechbedrijven. Fintech verwijst naar technologie-gedreven bedrijven die met innovatieve producten en diensten bepaalde niches in de financiële dienstverlening, zoals betalingen en risicoanalyse, opzoeken en zich daarin specialiseren en perfectioneren. Onder de fintechbedrijven bevinden zich grote ondernemingen maar vaker nog gaat het over start-ups. Deze nieuwe technologiestarters kunnen het cliënteel van de bank op een wendbare, efficiënte en goedkope manier benaderen en dringen zich zo tussen de bank en de klant in. De waardeketen van de financiële instelling komt hierdoor onder druk te staan.

De fintechbedrijven zijn de Ubers van de financiële dienstverlening. Banken moeten zich daarvan bewust zijn en leren van andere sectoren waar bleek dat de gevestigde waarden te traag waren voor de Ubers van deze tijd. Banken moeten durven keuzes maken over welk type bank ze willen zijn voor hun klanten. Want het mag duidelijk zijn: de bank van vandaag is niet meer de bank van morgen.

Hendrik Albrecht: “Net zoals andere organisaties bezig zijn met zichzelf opnieuw uit te vinden, moeten banken dat ook doen. Verzekeraars staan wat dat betreft trouwens voor dezelfde uitdaging. Het komt erop aan om minder op zichzelf te staan en te werken met de voordelen die netwerken en platformen bieden. Een van de uitdagingen voor banken is de tweesporensnelheid van de digitale transformatie. Zij moeten een gestructureerde aanpak tot stand brengen waarin tegelijk snelheid in de digitale frontoffice en stabiliteit in de kernsystemen gegarandeerd wordt. Ze kunnen dat doen door nieuwe samenwerkingsmodellen te definiëren en hun data en systemen open te stellen voor derden.”

API-economie

“Technisch gezien gebeurt het ontsluiten van data en systemen door middel van Application Programming Interfaces – API’s”, aldus Hendrik Albrecht. “API’s zijn niks nieuws. Ze worden al jaren gebruikt om softwarecomponenten binnen een organisatie met elkaar te verbinden. Wat wel vernieuwend is, is dat API’s steeds vaker als digitale toegangspoorten aan derde partijen – partners, klanten en leveranciers - ter beschikking worden gesteld. API’s fungeren een beetje zoals lijm en zorgen ervoor dat systemen eenvoudig en op een veilige, gecontroleerde manier kunnen geïntegreerd worden zonder dat ontwikkelaars ervan exact hoeven te weten hoe de andere component werkt. Het voordeel is dat je niet meer alles zelf hoeft te maken, maar de API’s van derden kan gebruiken. ‘Plug and play’, zeg maar. Op die manier ontstaat een ecosysteem van applicaties en kan je gemakkelijk excelleren en het bereik van je dienstverlening uitbreiden. Het past volledig in de groeiende trend van het open sourcen van technologie, systemen en processen.”

Banken hebben alle potentieel in handen om zichzelf te herpositioneren van klassieke instelling naar digitaal platform waarbij een API-economie centraal staat.

PSD2/XS2A als katalysator

Een van de aandrijvers van innovatie in de financiële sector is de PSD2/XS2A-wetgeving. De Revised Payment Service Directive is een EU-richtlijn die banken vanaf 2018 verplicht om externe dienstverleners toegang te geven tot de betaalrekeningen van hun klanten, indien zij daartoe toestemming geven. Om dit te realiseren moeten de banken openbare API’s bouwen. En daarmee wordt het traditionele speelveld van banken vrijgemaakt voor nieuwe spelers. Volgens de regelgever zal het gebruik van openbare API’s dan ook innovatie stimuleren en op die manier een katalysator zijn voor de digitale transformatie van banken. 

Schoenmaker, blijf bij je leest

Het aanpassingsvermogen van banken is de sleutel tot succes. De beste bank is deze die samen met de technologiespelers aan de slag gaat in een collaboratief ecosysteem waarbij banken profiteren van technologiebedrijven en omgekeerd. Doordat ze in staat is de beste techbedrijven te bundelen, kan de bank gebruik maken van de beste API’s en biedt ze zelf de beste API’s aan haar klanten aan. De markt, en dus de klant, bepaalt hoe de dienst wordt gebruikt of geïntegreerd. Volledig in lijn met de API-filosofie, waarin decentralisatie en specialisatie de kernwoorden zijn. Iedere instantie moet doen waar ze goed in is, niet meer en niet minder. Technologiebedrijven zijn wendbaar en zorgen voor innovatieve acceleratie, maar ook banken hebben hun troeven. Banken staan voor veiligheid en vertrouwen. Ze kennen hun klanten. Ze hebben bovendien een jarenlange ervaring met IT en zijn erg goed in zaken zoals compliance, security en privacy. De toekomst van de financiële wereld? Hendrik Albrecht: “Specialisten zijn het erover eens: partnerships en cocreatie. Met één doel voor ogen: de klant en zijn ultieme beleving.”

Het aanpassingsvermogen van banken is de sleutel tot succes. De beste bank is deze die samen met de technologiespelers aan de slag gaat in een collaboratief ecosysteem waarbij banken profiteren van technologiebedrijven en omgekeerd.

Wilt u meer informatie over hoe u een connected company kunt worden? Neem dan contact op met onze expert Roel De Cuyper, Division Manager The Connected Company via roel.decuyper@realdolmen.com.

Wilt u meer te weten komen over onze expertise in de Financial Services sector? Download de Financial Services editie van ons SimplICiTy Magazine hieronder.