Blockchain will make life easier and more secure

Blockchain is meer dan een digitale munteenheid. Enkele toepassingen die vandaag al mogelijk zijn.

22 december 2016

blockchain
connected company

Kenners voorspellen dat blockchain meer impact zal hebben op onze economie en samenleving dan het internet en e-mail tot nu toe hebben gehad. Volgens het World Economic Forum zal tegen 2027 10% van het mondiale BBP worden opgeslagen in blockchaintechnologie.

Blockchain is een decentraal netwerk van computers, de zogenaamde knooppunten. Elke transactie tussen de knooppunten moet aan het protocol van de blockchain in kwestie voldoen. De kracht zit hem erin dat alle transacties één op één tussen verschillende partijen worden afgehandeld zonder de noodzakelijke tussenkomst van een intermediair, zoals een bank, een notaris of een overheid. Zo werken twee partijen die elkaar niet kennen toch op een veilige en betrouwbare manier met elkaar samen.

Het meest gekende voorbeeld van blockchain is Bitcoin. Maar de mogelijkheden van blockchain reiken veel verder dan de cryptomunt. We geven u hier enkele andere interessante toepassingen van blockchain die in de startblokken staan om de komende jaren de markt te veroveren.

1. Kadaster en eigendomsakten (‘Land registry’)

In enkele landen zoals Zweden en Honduras loopt een proof of concept om de registratie van eigendommen zoals land, huizen of zelfs auto’s in blockchain op te slaan. Zodra een stuk land van eigenaar verandert, wordt de transactie onomkeerbaar opgeslagen in de blockchain. Die onomkeerbaarheid is de grote kracht van de blockchaintechnologie: elke beweging is traceerbaar en auditeerbaar en het hacken van de blockchain is onmogelijk omdat zelfs de kleinste wijziging in de ketting meteen zichtbaar is voor alle knooppunten in het netwerk. De potentiële voordelen zijn duidelijk: corruptie en fraude worden onmogelijk gemaakt en de rol van tussenpersonen zoals de notaris wordt overbodig.

Betekent dit dat het beroep van notaris ten dode is opgeschreven? Neen, want zeker in een overgangsfase vraagt het eerste blok van een blockchain mogelijk controle door een betrouwbare partij (is de eerste eigenaar van een stuk land ook werkelijk de eigenaar?).

Omdat privacy in het geval van eigendomsrechten wel eens een gevoelig punt kan zijn, zullen eigendomsakten per definitie in een “permissioned blockchain” zitten. Alleen de vooraf vastgelegde betrouwbare partijen - eigenaar, overheid, regulator, … - hebben dan toegang tot de informatie in de ketting.

2. Access right management

Een volgende toepassing voor blockchain situeert zich rond het beheer van toegangsrechten. Tijdens de CSCMP Blockchain for Transport & Logistics conference werd een proof of concept voorgesteld voor container handling in de haven van Antwerpen.

Een vrachtwagenchauffeur die nu containers afhaalt, krijgt een pincode waarmee hij toegang heeft tot de terminal en de container. Onnodig te zeggen dat de verspreiding van die pincode per mail via verschillende tussenpersonen tot uiteindelijk bij de vrachtwagenchauffeur niet 100% veilig is.
Het ‘ophaalrecht’ dat de pincode vertegenwoordigt, wordt in de POC vervangen door een token op een blockchain. De verzender heeft bijvoorbeeld als eerste dit recht, hij geeft het door aan een transportfirma die het op haar beurt weer doorgeeft aan een onderaannemer. Uiteindelijk komt het ‘ophaalrecht’ terecht op naam van de chauffeur van de vrachtwagen die de container gaat laden. Alle tussenpartijen die ooit het ‘ophaalrecht’ of toegangsrecht gehad hebben, staan dus onomkeerbaar geregistreerd in de blockchain en kunnen het recht niet doorgeven aan een andere partij zonder dat dit zichtbaar is in de blockchain.

Implementatie van deze toepassing is relatief eenvoudig, alles verloopt via internet. Als alternatief is zelfs een aanpassing aan het containersysteem in eerste instantie niet nodig als op basis van het “ophaalrecht” in de blockchain aan de ingang van de terminal een unieke pincode wordt gegenereerd die beperkt geldig is in de tijd.

Dat er toekomstmuziek zit in blockchaintoepassingen in het havenbedrijf en internationale handel in het algemeen, blijkt uit een aantal start-ups zoals blockfreight en wave

3. Integriteit van netwerken, applicaties en configuratiebestanden

De derde toepassing is er een die ook actief wordt gecommercialiseerd. Guardtime biedt met “Black Lantern” een tool aan die uw netwerk beveiligt met blockchaintechnologie.

Een manier om uw organisatie te beveiligen tegen malafide indringing van buitenaf is het nemen van regelmatige digitale vingerafdrukken (“hashes”) van de betrokken configuratie- en programmabestanden. Regelmatig betekent in het ideale geval elke seconde. Die digitale vingerafdrukken worden voortdurend met elkaar vergeleken; zodra u een vingerafdruk wijzigt, is er dus iets gewijzigd in een van de betrokken bestanden en is er een potentieel probleem.
Vingerafdrukken die u opslaat in een klassiek referentiebestand kunnen helaas nog vrij eenvoudig aangepast worden zonder dat iemand iets merkt. Wanneer u die vingerafdrukken echter elke seconde opslaat in een blockchain, dan kan een hacker de referentievingerafdrukken niet wijzigen zonder een spoor achter te laten in de ketting.

Black Lantern is een hardware device waarmee u dergelijke vingerafdrukken in een blockchain opslaat. Het voorziet zo in een realtime alarm waarmee u als organisatie veel sneller kunt reageren op mogelijk malafide indringing.

4. Coördinatieplatform voor IoT-devices

Smart devices zijn in opmars en maken ons het leven vaak makkelijker, van de koelkast die zelf melk en eieren bijbestelt over de stofzuiger die zelf stofzakken aankoopt tot het sensornetwerk in uw ramen dat de warmte binnen en de koude buiten houdt. Maar: deze devices zijn vaak niet erg goed beveiligd en moeten desondanks via uw netwerk communiceren met elkaar en met de buitenwereld. De sensor in de ramen moet immers praten met de zonnewering en uw Nest-thermostaat stuurt gegevens door naar Google. Dat betekent dat wie een van deze devices hackt ze kan misbruiken om andere systemen aan te vallen (Mirai botnet), of zelfs potentieel aan andere gevoelige informatie kan die zich op uw thuisnetwerk bevindt.

Blockchain biedt hier opnieuw de oplossing. Met een platform waarin elk device geregistreerd staat in een blockchain en enkel via deze blockchain communiceert met de bewoners van het huis, andere devices, en betrouwbare providers in de buitenwereld, kan niemand binnendringen zonder een spoor achter te laten.

5. Externe businessprocessen

Een laatste interessante blockchaintoepassing die we u willen voorstellen, heeft alles te maken met businessprocessen tussen verschillende organisaties. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de internationale handel waarin er allerlei documenten vereist zijn die door de handen van verschillende organisaties gaan en door verschillende mensen ingevuld en aangevuld worden: een bill of lading (cognossement), douanepapieren, een kredietaanvraag (trade finance), …

Een klassieke business process engine ondersteunt de complexe workflow achter deze paperassen maar kan niet 100% garanderen dat elke pdf ook het laatste en correct ingevulde document is. Dit veiligheidsaspect wordt nu vaak opgelost door een business process engine te bouwen bij een betrouwbare onafhankelijke partij.

U kunt echter ook de volledige workflow met alle stappen en statussen in een blockchain registreren. Alle partijen vullen dan onafhankelijk van elkaar de nodige documenten in en bekrachtigen ze in de blockchain. Ook elke statuswijziging wordt in de blockchain geregistreerd en op het einde van de workflow wordt een pdf gegenereerd op basis van de status en informatie in de blockchain. Het is eenvoudig te verifiëren middels de blockchain dat deze pdf correct is, niet gemanipuleerd, en tevens de finale versie.

In de meeste toepassingen zien we dat er meerdere partijen betrokken zijn. Het is dan ook precies in settings met meerdere partijen dat blockchain een gepaste technologie is. Met blockchain is het immers mogelijk om een betrouwbaar platform op te zetten tussen verschillende partijen zonder gebruik te maken van een “trusted third party”. Met een mooi woord wordt dit ‘disintermediation’ genoemd.
Daarnaast komt de term ‘onomkeerbaarheid’ vaak naar voor in de besproken voorbeelden. De grote kracht van blockchain is dat elke actie of wijziging wordt vastgelegd en niet meer kan worden teruggedraaid. Nooit meer. Een blockchain vervalsen zou een hoeveelheid rekenkracht vergen die gewoon niet bestaat. Het maakt blockchain tot een robuuste, betrouwbare en veilige technologie die alles in huis heeft om binnen slechts luttele jaren de standaard te zijn.

Wilt u meer weten over blockchain contacteer dan onze expert Stefan Smeets via Stefan.Smeets@realdolmen.com of Roel De Cuyper, Division Manager The Connected Company via roel.decuyper@realdolmen.com.

Wilt u meer weten over Connected Company, lees dan onze eerder verschenen blogposts:

10 principes om een connected company te worden

Proximus en IoT: een verhaal over ‘getting there together’

Inschrijven op de nieuwsbrief

Blijft u graag op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en events over onderwerpen die u zelf kiest?

Schrijf u hier in