Decision

Bevrijd jezelf van beslissingen

7 juni 2018

AI
IoT
Internet of Things

We nemen meestal pas een beslissing als we het gevoel hebben dat we elk element dat een invloed heeft op de situatie bestudeerd hebben. Toch nemen we ook vaak repetitieve beslissingen die gewoon gestoeld zijn op (business) logica. Door een business proces bewust te maken van de situatie waarin deze opereert, kan er beslissingsdruk van uw schouders gehaald worden.

Nood aan semantiek

Veel bedrijven starten met IoT zodat ze vanuit de fysische wereld meer info krijgen om processen sneller en gestroomlijnder te laten draaien. De verzameling van data is pas nuttig als er ook een betekenis wordt gegeven aan die data. Computers lezen elk cijfer op dezelfde manier, pas wanneer er een betekenis gekoppeld wordt aan elke waarde weet de computer wat hij aan het inlezen is. Een computer moet beseffen dat het over een lichaamstemperatuur gaat en niet over kamertemperatuur om de juiste vervolgacties te koppelen aan de metingen. Een kamertemperatuur van 21° is perfect normaal maar bij dezelfde lichaamstemperatuur zijn er dringend acties nodig.

Het gebruik van semantische annotaties in het IoT-domein zorgt dus voor machinaal interpreteerbare metadata om de IoT-middelen en -gegevens te beschrijven. Op die manier kan je het systeem info laten afleiden uit gegevens die je meet. Op basis van die gegevens kan je info in de applicatie krijgen die niet gemeten is, maar afgeleid van andere metingen.

De kracht van artificiële intelligentie

Afgeleide gegevens bekom je door gemeten gegevens te combineren met business logica. Je kan het gebruiken om iets in gang te zetten. Door business regels vast te koppelen aan bepaalde info, kan er een automatische actie ingesteld worden bij vaststelling van die gegevens. Een combinatie van het aantal mensen in een lokaal, de kamertemperatuur en de luchtkwaliteit kan bijvoorbeeld een aanleiding zijn om automatisch een luchtzuiveringsinstallatie in gang te steken bij het overschrijden van bepaalde waarden.

Men kan zelfs nog een stapje verder gaan, artificiële intelligentie stelt ons in staat om patronen te gaan herkennen. In een proces laat je een zekere beslissing nemen aan de hand van bepaalde info, wanneer eenzelfde soort info ook ergens anders wordt opgetekend dan zou je een analoge beslissing kunnen laten nemen. In deze situatie wordt er zelfs niet gewacht op het overschrijden van die waarden, het systeem weet dan op voorhand dat de luchtzuivering al preventief kan opgezet worden bij binnenkomst van een bepaald aantal personen. Het systeem kent de situatie en speelt er op in zonder een menselijke tussenkomst.

Door het bewustzijn en de kennis van de situatie verloopt de communicatie tussen machines onderling en van een machine naar de mens ook vlotter. Wanneer een persoon zich in bepaalde omstandigheden bevindt, wordt enkel de data getoond die relevant is voor die situatie. Een controleur die een nazicht moet doen van een elektriciteitskast krijgt zo enkel de gegevens te zien waar hij iets mee is en die zijn aandacht vragen. In plaats van info over alle onderdelen zou er bijvoorbeeld voor gekozen kunnen worden om enkel de info te tonen van de onderdelen die een afwijking vertonen en dus onderhoud vragen. Naast het al dan niet tonen van informatie afhankelijk van de situatie kunnen diensten ook situation-aware gemaakt worden. Een applicatie waarmee een machine kan aangestuurd worden kan, wanneer de gebruiker zich naast de machine bevindt, de mogelijkheid geven om deze vanuit de applicatie op te starten. Indien de gebruiker zich op een remote locatie bevindt kan de toepassing enkel monitoring functionaliteit aanbieden zodat de veiligheid van de mensen in de buurt van de machine gewaarborgd blijft.

Zijn er beslissingen die uit uw handen genomen kunnen worden?

Door een business proces bewust te maken van de situatie waarin deze opereert, kan er tijd en efficiëntie gewonnen worden door het automatisch nemen van bepaalde beslissingen. Daarnaast is de verzamelde info een leidraad voor de gebruiker om zo meer en betere beslissingen te nemen.

Maak kennis met de uitgebreide mogelijkheden van Internet of Things of contacteer onze specialisten voor een vrijblijvend gesprek:

 

 

Gerelateerde case studies

To get there, together!

Laat ons weten wat we voor u kunnen betekenen. We nemen graag uw ICT-zorgen uit handen en werken mee aan de toekomst van uw organisatie.

Contacteer ons