workshops

10 co-creatie workshops die een nieuwe blik werpen op businessmodellen, klanten en producten

27 februari 2020

DXP
co-creatie

Co-creatie is een uitermate geschikte manier om de obstakels op weg naar digitale innovatie en businesstransformatie weg te werken. In de praktijk zien we deze aanpak in workshops waarbij de belangrijkste stakeholders betrokken worden om samen te komen tot nieuwe inzichten, modellen, producten en diensten.

Het is nu even niet mogelijk om met z’n allen voor een whiteboard te gaan staan maar die dag komt echt wel weer. Maak dus nu zeker tijd om te bepalen met welke workshops u na de quarantaine aan de slag kan gaan. Wil u liever niet wachten met co-creëren, dan kan u natuurlijk online varianten organiseren. Neem gerust contact op met ons DXP team om u te laten inspireren.

Workshops creëren betrokkenheid & draagvlak

Het grote voordeel van co-creatie workshops is dat ze zorgen voor een grotere betrokkenheid en een groter draagvlak voor de veranderingen die digitale innovatie en businesstransformatieprojecten met zich meebrengen. Door samen na te denken over bepaalde vragen en uitdagingen, waarbij iedereen zijn of haar input kan geven, creëer je automatisch een groter draagvlak dan wanneer innovatie en transformatie vanuit een top-down benadering wordt aangepakt. Bovendien leiden inzichten en ideeën van meerdere experts uit verschillende invalshoeken tot betere strategieën, plannen en acties. Ook de input van klanten betrekt u best in het co-creatieproces. Resultaten van klantenbevragingen, tevredenheidsscores, historische klantendata, web analytics en dergelijke zijn belangrijk om mee te nemen als input voor de verschillende workshops.

De mogelijkheden wat betreft workshops en werkkaders zijn enorm. Een aantal duiken vaker op door bewezen doeltreffendheid, ze zijn academisch onderbouwd en leiden in de praktijk tot betere resultaten. Daarnaast is er ook niet zoiets als one-size-fits all, waar elk bedrijf voor elke digitale uitdaging naar kan teruggrijpen. Hoe maakt u dan de juiste keuze? We geven een overzicht van de belangrijkste en meest succesvolle workshopconcepten waarmee u, afhankelijk van het type project of uitdaging, aan de slag kan.

Een nieuwe blik op bedrijfsmodellen

Een SWOT-analyse is een gevestigde waarde en kan gebruikt worden om de eigen organisatie en de omgeving in kaart te brengen. Deze analyse regelmatig doen vanuit verschillende hoeken (marketing, sales, IT, Finance, HR, …) zorgt op een eenvoudige manier voor een 360° beeld. De sterktes en zwaktes binnen een organisatie worden naast de opportuniteiten en bedreigingen buiten de organisatie gelegd. Deze methode wordt vaak onderschat, hoewel het een snelle en efficiënte manier is om een reality check te doen.

post-its

Een SWOT-analyse is daarnaast ook de perfecte voorbereiding op een Business Model Canvas workshop. Op basis van 9 dimensies/9 organisatiebouwstenen, zoomt het in op de optimalisatie of innovatie van een bedrijfs- of verdienmodel. Het brengt in kaart welke waardecreatie er voor welke klanten moet gebeuren, hoe dit te leveren en hoe deze waarden kan omgezet worden in een verdienmodel. Je denkt hierbij ook na over hoe een bedrijf zich hiervoor moet inrichten en welke kosten met die waardecreatie gepaard gaan. Het Waarde Propositie Canvas is een uitbreiding van deze aanpak, waarbij u dieper kan inzoomen op de waardecreatie van uw bedrijf. Breng voor een specifiek klantensegment in kaart wat de klant wil/verwacht van uw bedrijf, product of dienst. Breng daarnaast ook in kaart welke voordelen (gains) en pijnpunten (pains) uw klanten kunnen ervaren bij het gebruik van uw product of dienst. Alles helder aan de klantenzijde? Bekijk dan of uw product voldoet aan de noden en verwachtingen. Hierbij kan u bepalen welke content, functionaliteiten en argumenten moeten toegevoegd worden aan het product, dienst of digitale oplossing. Dit om de klant zo goed mogelijk te helpen en om de voordelen voor de klant verder te optimaliseren (gain creators) en de struikelblokken zoveel mogelijk weg te werken (pain relievers).

Een nuttig hulpmiddel om inspiratie op te doen over nieuwe verdien- en businessmodellen, is de Business Model Navigator van de St. Gallen University. Deze tool heeft, op basis van jarenlang onderzoek naar de meest winstgevende bedrijven, de 55 belangrijkste verdienmodellen in kaart gebracht.

Leer uw klanten beter kennen

In een Persona workshop geef je elke doelgroep of segment een gezicht. Op deze manier kan je een doelgroep beter visualiseren en begrijpen. Bovendien stimuleert een persona-type het empathisch vermogen bij stakeholders, waardoor iedereen zich beter kan inleven in de leefwereld, noden, wensen en uitdagingen van elke doelgroep. Deze methode is voornamelijk geschikt voor B2C-bedrijven, maar ook een B2B-personaprofiel is mogelijk.

De Persona’s kunnen als input dienen voor Customer Journey Maps. Breng in kaart op welke manieren de klant met uw organisatie in contact komt (customer touchpoints) en welke ervaring hij of zij beleeft op deze verschillende contactmomenten. Deze oefening helpt om de klantenervaringen over de verschillende fysieke en digitale contactpunten in kaart te brengen en om deze, waar nodig, gericht te verbeteren.

IT

Zijn uw oplossingen en bijhorende functionaliteiten nog relevant?

Op een Production Vision Board brengt u heel kort en bondig in kaart wat de visie van uw product/dienst of oplossing is. Wat is de ‘reden van bestaan’ van dit product? Welke klantengroep(en) wil het bedienen en op welke klantennoden biedt het een antwoord? Belangrijk hierbij is om ook aan te geven met welke tools, functionaliteiten, content en ‘offering’ u hierbij waarde creëert voor de beoogde klantengroep(en). Tenslotte is het uitermate belangrijk om ook productdoelstellingen en meetbare KPI’s op te lijsten. Het is cruciaal om heel concrete objectieven te bepalen zodat iedereen dezelfde ambitie kan nastreven. Uiteraard sluit deze oefening nauw aan bij een Waarde Propositie Canvas, het helpt om de resultaten daarvan als input te gebruiken.

Een Stop-Start-Continue-oefening is een heel interactieve manier om tot een consensus te komen over welke content, features en ervaring een bepaald product of dienst moet hebben en welke niet relevant zijn.

Stel volgende vragen:

  • Wat is goed en mag behouden blijven?
  • Wat is slecht en moet veranderen of verbeteren?
  • Welke nieuwe zaken moeten opgestart worden?

Om al deze ideeën en concepten te prioriteren is het goed om te werken met een Dot Voting Workshop waarbij alle deelnemers met een beperkt aantal stemmen kunnen kiezen voor de, in hun ogen, belangrijkste ideeën, concepten of functionaliteiten. Dot Voting is een uitermate geschikte manier om te komen tot een rangorde van prioriteiten. Een tweede manier om te komen tot een realistische rangorde, is door middel van een Impact/Effort Mapping. Hierbij wordt voor elk idee getracht in te schatten hoeveel effort (tijd, budget, integratie) het met zich mee zal brengen om het te implementeren. Daarbij gaat u ook na hoeveel (positieve) impact dat idee op de klantenervaring en op de waardecreatie zal hebben. Op basis van deze twee criteria kom je dan tot quick wins, grote projecten, kleine to do’s en no go projecten.

Go For It!

Elke co-creatie workshop is potentieel interessant omdat het voor elke organisatie nuttig is om even afstand te nemen van de dagdagelijkse, operationele realiteit. Breng geregeld in kaart waar u mee bezig bent en waar u, gezien de wijzigende marktomstandigheden, moet bijsturen of zelfs heruitvinden. Niet het hele bedrijfsmodel moet telkens in vraag gesteld worden, spits toe op concrete markten, klantensegmenten, producten of diensten die u wil innoveren of transformeren.

 

In deze blogreeks over het aannemen van een digitale mindset wat betreft uw customer experience verschenen ook:

Ontdek alle blogs
Lees meer

Schrijf je in en ontvang onze blogs in je mailbox

Inschrijven op de nieuwsbrief

Blijft u graag op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en events over onderwerpen die u zelf kiest?

Schrijf u hier in