U bent hier

Unified Communications (UC)

De uitwisseling van informatie tussen medewerkers binnen uw onderneming verloopt via diverse kanalen, bijv. e-mail, chat, video, gsm en de vaste telefoon.

Zou het niet superhandig zijn als u al die communicatiekanalen, van voice en data tot video, en al uw bedrijfseigen applicaties en processen vanuit één enkele gebruiksvriendelijke omgeving zou kunnen gebruiken? Het is precies dat wat Unified Communications (UC) u kan bieden ... altijd, overal, om het even waar.

Troeven

RealDolmen heeft alle vereiste kennis in huis, of het nu gaat om klassieke, hybride en zuivere IP-telefonie of om Unified Communications in de ruimste zin van het woord. We vinden bovendien dat nieuwe technologieën het best geïmplementeerd worden op uw eigen tempo. Zo beschermt u uw investeringen het best.

Klassieke telefooncentrale / schakelbord Integratie in netwerk
Hybride telefooncentrale / schakelbord Contactcentra
IP-communicatie SIP DECT draadloze telefonie
Unified Communications Netwerk van de onderneming
Mobiliteit binnen de onderneming Instant Messaging
Aanwezigheidsbeheer Voice over IP
Communicatieportalen Televergaderen
Convergentie van vaste en mobiele communicatie Beveiliging
Microsoft OCS SIP
Voice over Wireless LAN ...

RealDolmen biedt communicatieoplossingen voor elke type organisatie, hoe groot of klein die ook is en hoe die er ook uitziet. We zijn er ons heel goed van bewust dat het type communicatie dat een organisatie nodig heeft, sterk bepaald wordt door de grootte van de organisatie en door de sector waarin ze opereert of door haar activiteiten.

RealDolmen biedt dan ook oplossingen op maat voor kmo's en voor grote nationale en internationale ondernemingen, en dat zowel wat klassieke, hybride als zuivere IP-telefonie betreft en uiteraard ook wanneer het gaat om Unified Communications.

We weten ook dat een ziekenhuis andere communicatiebehoeften heeft dan een onderneming uit de industrie of plaatselijke besturen. RealDolmen tracht zich daarom specifiek op de cruciale sectorale behoeften van elke onderneming te richten. Een kort overzicht van wat we zoal kunnen bieden:

  • Federale overheidsdiensten : Oplossingen op maat specifiek voor federale overheidsdiensten. Belangrijk hier is dat flexibel op verschillende locaties kan worden gewerkt en dat ambtenaren van thuis uit kunnen werken. Dat zorgt voor een rendabele communicatieoplossing die de overheid bereikbaarder maakt voor de burger.
  • Plaatselijke besturen: Oplossingen op maat voor plaatselijke besturen, specifiek gericht op een grotere tevredenheid van de burger, voor wie een communicatieoplossing waarmee hij geografisch verspreide diensten centraal kan bereiken, belangrijk is.
  • De gezondheidszorg: Totaaloplossingen voor ziekenhuizen en rust- en verzorgingstehuizen, met RealDolmen als het enige en centrale aanspreekpunt. Zo'n totaaloplossing kan bestaan uit een combinatie van vaste telefonie, draadloze telefonie, alarmregistratie, een oproepsysteem voor de verpleging, een registratiesysteem voor verstrekte zorgen, enz.
  • Industrie: Oplossingen op maat speciaal voor de industrie. Hier is vooral mobiliteit (bijv. via IP of SIP DECT) en veiligheid (bijv. dodemansfunctie via DECT) van de medewerkers van belang.
  • Financiële instellingen: RealDolmen heeft ook de financiële sector heel wat te bieden. We denken hier aan ultrabeveiligde communicatiestromen die de klant in contact brengen met de specialisten binnen uw onderneming en waar bestanden van vertrouwelijke gesprekken belangrijk zijn.

Waarom RealDolmen voor Unified Communications

Unified Communications is een onderdeel van de infrastructuur van uw onderneming. UC kan een antwoord bieden op specifieke vereisten die u op het vlak van communicatie hebt. Voor RealDolmen staat Unified Communications niet zomaar op zichzelf. Unified Communications is een totaaloplossing op ondernemingsniveau die integraal deel uitmaakt van een groter geheel, waarin integratie met de bestaande infrastructuur en processen van de onderneming van cruciaal belang zijn.

In onze aanpak onderscheiden we drie belangrijke stappen:
 
Plan: we bekijken de  communicatie zoals die momenteel in uw onderneming verloopt, we sporen mogelijke knelpunten op en bepalen de verschillende mijlpalen voor het integratieproces.
Build: RealDolmen stelt de meest optimale en best op uw huidige omgeving afgestemde communicatieoplossing samen en implementeert die op kostenbesparende manier.
Operate: na de implementatie bieden we support zodat de installatie perfect blijft werken en optimaal wordt gebruikt.

Deel deze pagina:

Is RealDolmen de IT partner die u nodig hebt?