boardroom

Nieuwe bestuurder bij Realdolmen

7 mei 2017

De Raad van Bestuur kondigt vandaag de coöptatie aan van Mevrouw Rika Coppens als nieuw onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurder.

Zij zal het mandaat van Mevrouw Lieve Mostrey verderzetten tot aan de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders op 13 september 2017. Mevrouw Mostrey heeft ontslag genomen als bestuurder wegens de onmogelijkheid om haar mandaat te verenigen met haar nieuwe verantwoordelijkheden als CEO van Euroclear. De Raad van Bestuur dankt Mevrouw Mostrey voor haar inzet en betrokkenheid bij Realdolmen sedert 2013.

Mevrouw Rika Coppens heeft gewerkt voor de EFR Group BV (uitbater van onder andere de Texaco stations in de Benelux en de BP stations in Frankrijk, samen 1100 retail sites) eerst als CFO vanaf 2010 en dan als CEO. Voordien was zij CFO van  Zenitel NV en van Bureau van Dijk Computer Services NV. Zij begon haar loopbaan als bedrijfsrevisor bij PricewaterhouseCoopers. Sinds juni 2016 is Mevrouw Coppens bestuurder van “The House of HR”, waarvan zij het Auditcomité voorzit. Zij is thans onafhankelijk adviseur en zal ook zetelen als lid van het Auditcomité van Realdolmen.